خریدار کتاب دست دوم در محل

خریدار کتاب دست دوم در محل

خریدار کتاب دست دوم در محل

یکی از مشگلاتی که هنگام فروش کتاب یا کتابخانه شخصی هست اینکه می بایست کتاب ها را به بازار کتاب دست دوم برد تا آنجا بتوانیم بفروشیم حال فرض کنید کتابخانه شخصی باشد بیش از پانصد جلد کتاب اصلا بسته بندی این کتب کار بسیار سختی و بدتر اینکه حالا…