خریدار کتاب دانشگاهی

خریدار کتاب دانشگاهی نیستیم

خریدار کتاب دانشگاهی نیستیم

قبل از مطالعه ما دانشگاهی نمیخریم زنگ نزنید لطفا.بعضی از دوستان تا عنوان اگهی یا لینک فروشگاهی رو میبیند بدون خواند مطلب تماس میگیرند.عزیزان این مطلب راجع به خریدار کتاب دانشگاهی است نه بدین معنی که ما در زمینه خرید و فروش کتاب دانشگاهی فعالیت می کنیم.این برای این است…

خریدار کتاب غیر درسی

خریدار کتاب غیر درسی

بیش از هشتاد درصد کسانی که بدنبال خریدار کتاب می گردند برای واگذاری کتاب درسی و دانشگاهی هستن.یعنی اگر قصد فروش کتاب درسی و دانشگاهی دارید همینجا اعلام می کنم که وقت شما هدر میشود چون خریدار کتاب دست دوم و نو در اینترنت شامل کتابهای غیر درسی و دانشگاهی…