خریدار کتاب در انقلاب

خریدار کتاب در میدان انقلاب

خریدار کتاب در میدان انقلاب

خیلی از دوستان تصور میکنند برای فروش کتابهای خود باید با خریدار کتاب در میدان انقلاب تماس بگیرند و عده ای که شماره تماس این مراکز را ندارن تا میدان انقلاب آماده و درصدد تهیه شماره خریدار کتاب هستند.اما این بدین معنی نیست که اگر شما شخصی را در میدان…

خریدار کتاب دست دوم در انقلاب

خریدار کتاب دست دوم در انقلاب

همانطور که می دانید بازار کتاب در خیابان و میدان انقلاب و خریدار کتاب دست دوم در انقلاب داخل پاساژهای کتاب قدیمی است که برای ارتباط با این مراکز می بایست حتما حضوری تشریف ببرید اما با پیشرفت اینترنت دیگر نیازی به حضور فیزیکی شما در این مراکز خرید کتاب…