خریدار کتاب در کرمان

خریدار کتاب در شیراز

خریدار کتاب در شیراز

در شهرهای بزرگ ایران وجود یک مرکز حرفه ای کتاب در زمینه خرید و فروش کتاب الزامی است گرچه تا حدی سایتهای بی واسطه کار را اسان نموده اما برای کتابخانه های بزرگ نیاز به یک مرکز مشاوره و یک کارشناس حرفه ای برای قیمت گزاری و خریداری ضرورت دارد…

خریدار کتاب در هر نقطه ای از ایران

خریدار کتاب در هر نقطه ای از ایران

ما در هر شهر نماینده ای تحت عنوان خریدار کتاب داریم(البته بجز درسی.جز کمک درسی وبغیر از کنکوری و جز دانشگاهی) که دیگر برای فروش کتاب های نو و کهنه خو.د لازم نباشد کتابهارا به تهران بیاورید.فقط  نماینده شهر خود را از ما بپرسید تا شماره شخص خریدار در شهر…