خریدار کتاب غیر درسی

خریدار کتاب غیر درسی

خریدار کتاب غیر درسی

بیش از هشتاد درصد کسانی که بدنبال خریدار کتاب می گردند برای واگذاری کتاب درسی و دانشگاهی هستن.یعنی اگر قصد فروش کتاب درسی و دانشگاهی دارید همینجا اعلام می کنم که وقت شما هدر میشود چون خریدار کتاب دست دوم و نو در اینترنت شامل کتابهای غیر درسی و دانشگاهی…