خریدار کتاب کار کرده

خریدار کتاب کارکرده

منظور کتاب کارکرده کتاب هایست که در منازل شما بلااستفاده مانده و دست دوم هستن اگرچه خیلیها تصور این است که ماخریدار کاغذ باطله هستیم که این اشتباه است.ما صرفا کتاب هایی که قابل استفاده است میخریم آنهم نه هر کتابی بلکه کتاب هایی که عمومی هستن مانند رمان تاریخ…