خرید و فروش در تلگرام

خریدار کتاب های شما از طریق تلگرام

خریدار کتاب های شما از طریق تلگرام

یک راه آسان برای فروش کتابهای نو و دست دوم شما از طریق تلگرام است.ما خریدار کتاب هستیم و برای فروش کتابهای خود می بایست با ما تماس بگیرید تا پیرامون کتابخانه خود به شما شرح دهید و ما سپس راجع به روش خریداری و قیمت گزاری توضیح دهیم.حال شما…