خریدار کتاب در تلگرام

خریدار کتاب در تلگرام

توسط تلگرام می توانید کتاب های غیر درسی و غیر دانشگاهی خود را بفروشید.حال چگونه اگر کتابی دارید غیر درسی می توانید از مجموعه کتابهای در یک یا چند عکس از نمای کلی عکس را به شما مندرج تلگرام نمایید.اگر در کتابخانه ها است از فاصله دو متری یک تا سه عکس از نمای کلی کتابها گرفته و ارسال می نمایید و اگر در کارتن است از جعبه دراورده و هر کارتن را یک ستون نموده و از هر ستون یک عکس از فاصله از نمای آن گرفته و عکس را برای ما تلگرام نمایید
و ما کتابهای شمارا دیده و قیمت را به شما تلگرام خواهیم نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *